Det danske samfund står over for en række store udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet i de kommende årtier. Det vil kræve nye løsninger og partnerskabsmodeller mellem offentlige og private aktører, hvis vi vil opretholde et højt sundheds- og velfærdsniveau. Nogle af de væsentlige udfordringer er:

 • Demografiske ændringer

  Forbedrede livsvilkår gennem de seneste årtier betyder, at vi lever længere, og der kommer flere ældre i befolkningen. Det presser de offentlige sundheds- og velfærdssystemer og vil på sigt betyde væsentlige stigninger i de offentlige udgifter.

 • Folkesygdomme

  Antallet af danskere, der lider af en folkesygdom, er stigende. Det kan være udbredte sygdomme som diabetes, overvægt, hjerte-kar-sygdomme, angst, depression og kræft, der påvirker den enkeltes livskvalitet og presser de offentlige budgetter.

 • Ny teknologi fra private virksomheder

  Private virksomheder investerer massivt i dataopsamling fra mobile enheder, og vil på sigt kunne tilbyde private sundhedsydelser for dem, der har råd. Det udfordrer sammenhængen i det danske sundhedssystem og den lige adgang til sundhed.

 • Social ulighed i sundhed

  Der er en tendens til, at sygdomme og dårlig sundhed fordeles skævt i samfundet. Borgere, der er dårligt socialt stillede, oplever oftere sygdomme og forringet livskvalitet.

 • Mangel på sammenhængende sundhedsforløb

  Det stigende pres på sundheds- og velfærdssystemet, samt øget kompleksitet i behandlingen har resulteret i en central udfordring om at skabe sammenhængende sundhedsforløb for borgerne. Der er brug for et bedre sammenspil og sammenhæng mellem de forskellige sektorer og dele af sundheds- og velfærdssystemet.

Nye typer sundhedsdata kræver nye løsninger

Der ligger et stort potentiale i de voksende mængder sundhedsdata, der genereres via borgernes mobile enheder og nye ”wearable” medicinske apparater. På nuværende tidspunkt er det danske sundhedssystem imidlertid ikke gearet til at udnytte dette potentiale, og det sætter den danske sundhedsmodel under pres.

I HealthD360 vil vi koble eksisterende systemer i en ny data- og samarbejdsinfrastruktur, der kan samle og analysere forskellige typer data. Infrastrukturen skal understøtte en sikker håndtering af sundhedsdata og give patienterne mulighed for at vælge, hvilke data de vil dele med sundhedssystemet. I tæt samarbejde med borgerne vil vi udvikle en række løsninger, som er målrettet sundhedsprofessionelle og borgere.

© Copyright - HealthD360