I HealthD360 vil vi udvikle en række løsninger målrettet borgere og sundhedsprofessionelle, som baserer sig på den datainfrastruktur, som udvikles som en del af projektet. Løsningerne skal visualisere forskellige typer data fra sundhedssystemet og data fra borgernes mobile enheder og bidrage med ny viden til forebyggelse og behandling.

Vi udvikler løsninger i forbindelse med de to cases:

© Copyright - HealthD360