08.10.2020 Signe Herbers Poulsen

Del dine aktivitetsdata i den nye COronaVIDen app og gør en forskel

Forskningsprojektet ‘CoronaLytics’, der står bag appen COronaVIDen, bygger videre på en række af de løsninger, der er udviklet i HealthD360. Ligesom HealthD360 er det nye projekt støttet af Innovationsfonden, og projektet har netop udgivet første version af den app, der bruges i indsamlingen af borgernes erfaringer med corona, og de aktivitetsdata, borgerne vælger at dele med forskningen. Læs pressemeddelelsen herunder.

Coronasmitten blusser op igen mange steder i Danmark. Det er derfor vigtigt, at vi alle bidrager med vores perspektiv og lærer af erfaringer fra første bølge i foråret og den nuværende udvikling i pandemien. Det er helt centralt for at kunne hjælpe fremtidige smittede bedst muligt samt tidligere smittede med senfølger. Det kan du bidrage til ved at dele dine aktivitetsdata og din eventuelle sygdomshistorie med forskere gennem appen COronaVIDen. Du kan samtidig få et overblik over dine egne datas udvikling under corona-pandemien og se, hvordan det ser ud sammenlignet med et gennemsnit af andre raske, syge og tidligere smittede, der deltager i undersøgelsen.

COronaVIDen – alle kan deltage

Forskere vil anvende appen COronaVIDen til at indsamle og analysere aktivitetsdata og sygdomsforløb og sammenligne borgere – som vi ved har været smittede eller syge – med borgere, som ikke har været det. Da det tyder på, at en stor del af de smittede ikke har haft symptomer, er vi meget interesserede i, at så mange danskere som muligt deltager i undersøgelsen.

Ved at analysere historiske og aktuelle aktivitetsdata fra smartphones, smartwatches og fitnessarmbånd og kombinere dem med supplerende spørgsmål om den enkeltes sygdomsforløb, er formålet at skabe ny viden om coronasmittens udvikling og påvirkning af den smittede og dennes familie og på husstandens hverdag og livskvalitet. Der vil bl.a. være fokus på at undersøge forskelle i sygdomsforløb, skjulte tegn på smitte, symptomer, samt hvilke senfølger, som tidligere smittede fortsat kæmper med.

Det er forventningen, at viden fra projektet vil kunne omsættes til løsninger, som kan støtte og kvalificere dialogen mellem familier og deres praktiserende læger. Samtidig kan projektet bidrage til fremtidige strategier for at bekæmpe spredning af virus.

Hent appen nu og deltag i et innovationspanel

Du kan komme i gang med det samme ved at hente COronaVIDen appen i App Store eller Google Play. I appen bliver du bedt om at dele dine historiske data fra før coronaudbruddet og løbende frem til, at projektet slutter i sommeren 2021 (f.eks. data om antal skridt, gå- og løbedistance, puls, søvn, vægt, BMI, energiforbrænding). Du vil samtidigt blive bedt om at besvare et spørgeskema.

Der vises allerede nu oversigter over nogle af de indsamlede data på projektets website coronaviden.dk. Vi har planlagt at udvide appen med flere funktioner de kommende måneder, der f.eks. giver dig mere detaljerede visuelle overblik og en indsigt i smittedes sygdomsforløb og ikke-smittedes ændringer i aktivitetsmønstre under coronapandemien. Oversigtsresultater vil kunne følges i appen og på coronaviden.dk.

App og hjemmeside er udkommet i en første version, og de næste versioner vil vi gerne udvikle i samarbejde med dig. Derfor etablerer vi et innovationspanel af brugere af appen senere på året. Du kan deltage i panelet ved at svare ja til at blive kontaktet i spørgeskemaet i appen.

Læs mere på coronaviden.dk

Kontakt

Carsten Obel, Professor, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet,29428405, co@au.dk

Kaj Grønbæk, Professor, Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet, 21495634, kgronbak@cs.au.dk

Per Kallestrup, Professor og praktiserende læge, Forskningsenheden for Almen Praksis, 22428484, per.kallestrup@ph.au.dk

Projektpartnere

Projektet bag COronaVIDen hedder CoronaLytics og er støttet af Innovationsfonden. Projektet udføres i et partnerskab mellem Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi), Alexandra Instituttet, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, Teknologisk Institut og MedTech Innovation Consortium.

Datasikkerhed

Dine data anvendes udelukkende til brug i forskningsprojektet og til at vise dig indsigter i appen.

Alle dine oplysninger behandles fortroligt og behandles af Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet i henhold til gældende lovgivning, og dataanalyser foretages kun af betroede forskere på Aarhus Universitet.