Diabetes og datadeling – input fra Verdens Diabetesdag

HealthD360 deltog i markeringen af Verdens Diabetesdag på Dokk1 i Aarhus den 10. november 2019. Ved vores stand kunne folk deltage i aktiviteter om sundhedsdata og diabetes. Det var muligt at deltage i interviews, spørgeskemaundersøgelse samt afprøve vores prototype til en app for kroniske sår. Om eftermiddagen holdt Frederik Mølgaard Thayssen, MTIC, Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut og Katrine Svendsen, AU oplæg om projektet.

I interviewene spurgte vi ind til borgernes udfordringer med diabetes, deres brug af teknologi og holdning til deling af data. Blandt hovedpointerne var:

  • Mange bruger apps og ny teknologi: Mange af dem vi talte med fortalte, at de bruger forskellige apps, sensorer og smartwatch. De holder blandt andet øje med kalorieindtag og fysisk aktivitet. Andre fortalte, at de ikke bruger teknologi så meget, da de sagtens selv kan mærke efter.
  • Stor velvilje til at dele data: Der var generelt stor vilje til at dele data blandt de interviewede. Flere borgere var inde på, at jo flere data der gives til forskere, des bedre behandling til dem som patienter.

Mange udtrykte stor interesse for HealthD360 og ville gerne deltage i projektet ved at give samtykke til datadeling. For yderligere informationer kontakt Trine Rolighed Thomsen.

Vil du også deltage i projektet?

Har du lyst til at dele dine sundhedsdata til fordel for HealthD360 kan du hente nedenstående samtykkeerklæring, udfylde den og sende den til Datamanager Katrine Svendsen kasv@ph.au.dk, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.