Klik på billedet og så flere billeder.

Elever i 6.C testede trivsels-appens funktionaliteter og gav feedback til forskerne

Forskerne bag trivsels-appen afholdte d. 3. marts en virtuel workshop for eleverne i 6.C på Søndervangsskolen i Hammel. Her testede eleverne nogle foreslåede funktionaliteter på en app af skitseform og gav derefter feedback til forskerne, som skal bruges videre i designprocessen. Der var blandt eleverne stor positiv respons på appen og dens funktionaliteter.

16.03.2021: Anne-Sofie Thiel  

Selvom den virtuelle workshop d. 3. marts startede med lidt tekniske vanskeligheder på Google Meet, var eleverne i 6.C på Søndervangsskolen i Hammel stadig engagerede i workshoppens aktiviteter. Efter en kort introduktion af forskerne om projektet og dagens formål, skulle eleverne teste nogle foreslående funktionaliteter fra appen på deres smartphone. Herefter blev eleverne delt ud i fire, mindre grupper, og med en facilitator i hver gruppe skulle eleverne komme med deres feedback og herunder bud på appens styrker og mangler. Fokus var her appens funktionaliteter: en humør-registrering og en oversigt over humøret, en ”ræk-ud”-funktion (dels mellem eleverne og læreren og dels eleverne imellem), en ”fun-fakta”-funktion, som kunne handle om sjove ting relateret til det data, som eleverne har tastet ind og en Zzøvn-funktion, som skulle handle om at indtaste, hvor meget eleven har sovet.  

Enkelt design og gode funktionaliteter i appen 

Efter et kvarters tid ude i de fire grupper, kom alle tilbage til det samme virtuelle rum. Her blev de forskellige diskussioner og inputs fra grupperne diskuteret i plenum. Eleverne var generelt positive omkring første bud på appen og dens funktionaliteter, og særligt appens enkle og overskuelige design samthumør-funktionen ogræk-ud”-funktionen blev fremhævet som særlige positive. Eleverne pegede blandt andet på, at ”ræk-ud-funktionen” kunne bruges til at række ud til læreren, hvis der har været konflikter eleverne imellem. Det kom altså til udtryk, at det er positivt, at eleverne kan bruge appen, hvis der er noget, som de ikke har lyst til at snakke om i skolen. En af eleverne forklarede blandt andet:

”Det er måske rarere at skrive til læreren end at sige det i virkeligheden”

Herudover var eleverne også begejstret for ”humør-funktionen”, hvor det blev påpeget, at særligt smileyerne i ”humør-funktionen” var overskuelige og passede med den følelse, som en bestemt smiley affødte. En af eleverne sagde blandt andet:

”Det ville være godt at skrive ens humør og trivsel ind i appen, fordi mange holder det inde”.

Selvom eleverne også generelt var positive omkring dagbog-funktionen i appen, var der alligevel nogle, som pegede på, at det ikke vil være alle, som ville få brugt det. En af grupperne fremhævede blandt andet: 

”Der kunne måske godt være nogle flere funktioner i dagbogen. Måske sådan at man også kunne lægge nogle billeder ind”

Andre elever fremhævede, at det kunne fungere godt, hvis man i appen kunne oprette en profil og herefter søge på andre profiler, så man på den måde kunne kontakte kammerater fra parallelklasserne. 

En trivsels-app giver mening for eleverne

Vigtigst af alt fik forskergruppen bag projektet bekræftet, at eleverne føler, at der er brug for en trivsels-app, som kan skabe rum for alt det, der handler om trivsel, og som har nogle andre funktionaliteter end en app som for eksempel Snapchat. Eleverne fremhævede hertil vigtigheden i, at appen skal være let tilgængelig, hvis de skal bruge den.  

Det er tiltænkt, at trivsels-appen skal bruges i klassens tid, men forskergruppen var også interesseret i høre om, der var andre steder eller tidspunkter, hvor det vil give mening for eleverne at bruge appen. Her kom nogle af eleverne med et bud om, at appen vil kunne bruges om aftenen eller, når man var glad eller ked af det.  

Elevernes mange inputs skal bruges videre i appens designproces, og forskerne bag trivsels-appen skal i starten af april afholde endnu en workshop med eleverne fra 6.C, hvor man tager en runde mere på appen.  

Kontaktoplysninger

Karen Johanne Kortbek, Senior User Experience Specialist, Ph.d., Alexandra Instituttet, T: 51 88 30 99