HealthD360 - Health data that creates value for the citizen

In HealthD360 we will create better health for the citizens by gathering data from the public healthcare system and linking them with data from the citizens' smartphones and wearables.

The ambition is to promote more personal, secure, and coherent treatment in collaboration with patients and healthcare professionals.

Tilbageblik på det sidste halve år og ønsket om en glædelig jul 

Coronapandemien har præget arbejdet i de mange udviklingsspor i HealthD360, men til trods for det, er det lykkedes at holde fremdrift på grund af det gode samarbejde partnerne imellem. Der er blevet eksperimenteret med virtuel brugerinddragelse og designprocesser samtidig med, at de to nye apps – SårAppen og COronaVIDen – er blevet gjort tilgængelige i App Store og Google Play.
Webinar i HealthD360 om SårApp

HealthD360 afholdt webinar om den nye SårApp

Onsdag den 9. december var op mod 50 deltagere samlet online til et virtuelt seminar om den nye SårApp, som udvikles i forskningsprojektet HealthD360. Fem veloplagte oplægsholdere leverede seneste nyt om projektet og samarbejdet med borgere og sundhedsprofessionelle. 

Udvikling af personaer i 6.C skal hjælpe med at udvikle trivsels-app

Der blev udviklet forskellige personaer og produceret film, da udviklerne bag en ny trivsels-app var på besøg i 6.C på Søndervangskolen i Hammel. Formålet med besøget var at få flere idéer til en videre udvikling af trivsels-app’en.

Børn og unges mentale sundhed

Treatment of Diabetic Foot Ulcer

© Copyright - HealthD360