Blog (In Danish)

Diabetes og datadeling

HealthD360 deltog i markering af Verdens Diabetesdag på Dokk1 i Aarhus den 10. november 2019. Ved vores stand kunne folk deltage i aktiviteter om sundhedsdata og diabetes.

Fravær i skolen set fra de fagprofessionelles øjne

Den 10. oktober afholdte Healthd360 en workshop i kulturcentret InSide i Hammel. Målet var at diskutere problemstillinger og komme med løsninger forbundet med fravær i skolen.

App til diabetiske fodsår

Kom og mød HealthD360 ved Verdens Diabetesdag på Dokk1

Den 10. november kan du møde HealthD360 og deltage i aktiviteter om sundhedsdata og diabetes. Det foregår kl. 10.30-15 på Dokk 1 i Aarhus. Vi har både et oplæg i Store Sal og en stand i torvearealet.

HealthD360 i Aflyttet på radio24syv

Hør omtale af HealthD360, da Carsten Obel deltog i Aflyttet på Radio24syv. Diskussionen handlede bl.a. om historisk teknologiangst, kritik af statens digitale løsninger, og hvordan vi udvikler fremtidens sundhedsløsninger med udgangspunkt i borgeren og de nordiske værdier.

Borgeren skal kunne tage ansvar for egen behandling

Blikkene var nysgerrige og en smule spændte, da sundhedsprofessionelle, kommunale folk, virksomheder, forskere og en enkelt borger torsdag den 20. juni mødte op til workshop i IT-byen på Katrinebjerg. Temaet var innovative løsninger til bedre behandling af patienter med sår.

Kommunale medarbejderes syn på overvægt og mistrivsel

Brainstorm med kommunale medarbejdere om overvægt og mistrivsel, mere feltarbejde om sår og teknikerworkshop nr. 2 er højdepunkter for arbejdet i HealthD360 i april og maj måned.

Voxpop: In which direction do you see health is moving by 2050?

Read about three experts' guess on health in 2050. Project leader Carsten Obel is one of them, and he calls for a Danish or Nordic model based on health data as a response to the American tech giants and Chinese actors.

On a bikeride with a consultant in wounds, and opening of the engine room.

The first 6 months in HealthD360 have featured dialogue with health care professionals about wound treatment as well as a workshop for technicians. In addition to this the project was officially launched with a kick-off event and the first meeting in the advisory board.

Scandals and abuse of data must not stop the use of data in the service of society

We need to have the courage to use data for purposes that are of public interest and not let pieces of scandal block for innovation and research. Read the chronic of Kaj Grønbæk from Healthd360 et al.

Secure health data solutions will clear the way for better health

There was a full house when HealthD360 marked the start of an ambitious project about creating better health through new health data from the citizens’ smartphones and wearables.