COronaVIDen

Vores privatlivspolitik

Dette dokument vedrører hvordan vi benytter og passer på dine personoplysninger, når du benytter vores app. Dokumentet fortæller dig også om dine privatlivsrettigheder og hvordan loven beskytter dig.

Hvem er vi?

Coronalytics er et forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden. Vi i dette dokument er Aarhus Universitet, CVR nr. 31119103, som er hovedansvarlig og dermed dataansvarlig for app’en.

Som anden partner i projektet er Alexandra Instituttet A/S, CVR nr. 24213366, databehandler.

Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål eller andre henvendelser omkring denne politik eller projektet, kan de rettes til projektets leder:

Professor Carsten Obel

Institut for Folkesundhed – Almen Medicin

Bartholins Allé 

bygning 1260, 133 

8000 Aarhus C 

Danmark

Email: co@ph.au.dk

Mobil: +45 29428405

Dine rettigheder som en person der har registreret sig i app’en

Du kan foretage ændringer i dine kontooplysninger ved at redigere dem via dine kontoindstillinger. Dette kan f.eks. være at trække samtykker tilbage eller slette din profil og data om dig.

Når vi er i besiddelse af eller behandler dine personoplysninger, har du altid følgende rettigheder:

 1. Ret til indsigt – du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, vi har om dig.
 2. Ret til berigtigelse – du har ret til at redigere forkerte eller ufuldstændige oplysninger, som vi har om dig.
 3. Ret til at blive glemt – i nogle tilfælde kan du bede om, at de oplysninger, vi har om dig, bliver slettet fra vores register. Hvis det er lovmæssigt pålagt, at vi beholder oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller urimeligt, sletter vi ikke oplysningerne, men vi beholder dem kun, så længe det er nødvendigt, og vi har tidsbegrænsninger i vores datasystemer.
 4. Ret til begrænsning af behandling – i nogle tilfælde har man ret til at begrænse behandling.
 5. Ret til dataportabilitet – du har ret til at få de oplysninger, vi har om dig, overført til en anden organisation.
 6. Indsigelsesret – du har ret til at gøre indsigelse mod bestemte typer anvendelse af dine oplysninger, som f.eks. i forbindelse med direkte markedsføring.
 7. Ret til at gøre indsigelse mod automatisk behandling af oplysninger, herunder profilering – du har også ret til, at en computer ikke direkte skal foretage beslutninger om dig (det omfatter ikke generel markedsføring baseret på alder eller køn).
 8. Ret til domstolskontrol – hvis vi afviser din anmodning i forbindelse med ret til indsigt, giver vi dig en grund til dette. Du har ret til at klage.

Vores sider og apps kan indeholde links til andre sider, der ikke er ejet eller kontrolleret af os. Det kan f.eks. være Apple Health eller Google Fit. Vi er ikke ansvarlige for sådanne siders politikker om beskyttelse af personoplysninger, så hvis du har spørgsmål om disse sider, bør du kontakte siden direkte. Vi vil også gerne opfordre dig til at være opmærksom og læse andre siders privatlivspolitikker, da det er meget sandsynligt, at de indsamler, lagrer, anvender og deler dine personoplysninger.

Klager vedrørende vores adfærd og behandling af personoplysninger

Du har ret til at klage, hvis du ikke føler, at Coronalyticsprojektet lever op til sit ansvar med hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

Vi tager din klage meget alvorligt. Du kan kontakte projektets leder på denne e-mailadresse: co@ph.au.dk. Vi sender dig en bekræftelse inden for 5 dage og gør vores bedste for at behandle sagen inden for 1 måned. Hvis din sag er vanskelig eller kræver meget arbejde, kan det tage længere tid, men vi holder dig orienteret.

Du har også altid ret til at klage til myndighederne. Den myndighed, der har ret til at føre opsyn med os, er Datatilsynet. Du kan få flere oplysninger på deres hjemmeside: datatilsynet.dk.

Du kan klage over:

 1. hvordan dine personoplysninger er blevet behandlet
 2. hvordan din anmodning om dataindsigt er blevet håndteret
 3. hvordan din klage er blevet håndteret
 4. indsigelse mod enhver beslutning foretaget efter en klage.

Vores regler vedrørende indsamling af oplysninger

Vi tager dit privatliv alvorligt, så vi beder kun om de oplysninger, vi har brug for, så vi kan yde den bedste service og lave den bedste forskning.

Når vi indsamler dine oplysninger, sørger vi for følgende:

 • Vi beder om samtykke til indsamling af oplysninger.
 • Vi bruger kun oplysningerne til det aftalte formål og i det tidsrum, hvor det er nødvendigt.
 • Vi opfylder som minimum databeskyttelsesloven i Danmark (som også opfylder GDPR).
 • Vi beholder oplysninger, som det er lovmæssigt påkrævet, at vi har i vores register.
 • Vi forklarer, hvorfor vi har brug for oplysningerne, og hvordan vi vil bruge dem (medmindre vi har en retmæssig grund til ikke at gøre dette).
 • Vi deler ikke oplysningerne med andre end de andre partnere i projektet, som beskrevet nedenfor, medmindre vi har en lovlig og berettiget grund, eller vi har tilladelse fra dig eller, hvis du er et barn under 16 år, fra dine forældre.

Typer af personoplysninger, som vi indsamler og hvorfor vi har brug for dem

Når du benytter vores app, vil vi indsamle følgende:

 • Registreringsoplysninger, som vi bruger til at hjælpe dig med at oprette en konto (brugernavn, email).
  • Dette skal bruges til at kunne oprette en profil i app’en.
 • Oplysninger om dit Google id eller Apple id.
  • Dette skal bruges til at kunne hente oplysninger ud fra hhv. Google Fit eller Apple Health.
 • Aktivitetsdata fra dine telefon og smartwatch gennem Apple HealthKit eller Google Fit (alt efter om du bruger Android eller Apple enheder). Denne data er: aktivitet, træninger, antal skridt, puls, puls variation, vægt, BMI, gå-, løbe- og løbedistance, VO2 max, energi forbrændt ved hvile og aktivitet.
  • Dette skal bruges til selve forskningen og til at give dig indsigt i dine data.
 • Lokation som indsamles i baggrunden
  • Dette skal bruges til selve forskningen og til at give dig indsigt i dine data.
 • Oplysninger som du deler med os ved at udfylde spørgeskemaer i app’en som f.eks. alder, udsagn, køn, familieforhold.
  • Dette skal bruges til selve forskningen og til at give dig indsigt i dine data.
 • Andre oplysninger som du vælger at dele med os via app’en.
  • Dette skal bruges til selve forskningen og til at give dig indsigt i dine data.

Deling af oplysninger med andre Coronalyticsprojektpartnere

Vores projektpartnere i Coronalyticsprojektet har nogle gange brug for at få adgang til dine oplysningner for at kunne tilbyde dig tjenester på vores vegne. Dette gælder f.eks. for Alexandra Instituttet A/S der står for kørsel og vedligeholdelse af app’en.

Anden deling af oplysninger

Der vil i projektet også være brug for at dele anonymiserede oplysninger i forbindelse med forskningsaktiviteterne i projektet i form af forskningsartikler og andre formidling. Dette vil aldrig være direkte deling af dine personoplysninger, men i stedet være samlede generelle indsigter fra dine og andres oplysninger. Dvs. at dine oplysninger aldrig vil blive delt på en måde så de kan spores tilbage til dig. Oplysningerne vil kun blive delt i aggregeret og anonymiseret form.

Så længe beholder vi dine personoplysninger

Vi beholder dine personoplysninger, så længe din konto er aktiv, eller så længe det er nødvendigt for at yde en service. Du kan altid vælge at slette dine oplysninger ved enten at slette din profil eller trække dit samtykke tilbage via. kontoindstillinger i app’en.

Hvis du gerne vil slette din konto eller have os til at slette dine oplysninger, beholder vi kun oplysninger, som vi har brug for af juridiske årsager, til at løse tvister eller håndhæve vores aftaler. DATO FOR SLETNING

ANONYMISEREDE DATA EFTER PROJEKTAFSLUTNING?

Datasikkerhed og -integritet

Kundeoplysningers sikkerhed, integritet og fortrolighed er yderst vigtige for os. Vi bruger tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, anvendelse og ændring. Alle eksterne overførsler, der indeholder personoplysninger, er krypterede.

Hvis du bemærker mangler eller problemer i vores sikkerhed, må du meget gerne kontakte KONTAKT så hurtigt som muligt.

Hvis vi nogensinde oplever et brud på datasikkerheden, hvor brugeroplysninger er i fare for at blive misbrugt, kontakter vi brugerne i henhold til lovmæssige krav. Hvis det er nødvendigt, kontakter vi også databeskyttelsesmyndighederne.


Overførsel, lagring og behandling af oplysninger internationalt

Vi benytter os af tjenesteudbydere i andre EU-lande, men data vil ikke blive ført ud af EU. 

Ændringer til denne privatlivspolitik

Det kan forekomme, at vi ændrer denne privatlivspolitik for at tilpasse os til nye teknologier, praksis inden for området, regulatoriske krav eller andre formål. Vi giver forudgående besked til brugere pr. e-mail og gennem app’en.

Click here to add your own text