Der var både oplæg og workshops på temadagen om “Fremtidens sundhedsforskning og det personligt levede liv” der indgik i årets WHINN konference. Dagen blev rundet af med overrækkelse af præmie til de bedste mini-koncepter udviklet af deltagerne på dagen.

Temadag gav nye bud på fremtidens sundhedsløsninger

Lokalet var fyldt med mere end et halvt hundrede idérige, engagerede personer fra alle afkroge af det sundhedsprofessionelle spekter, da innovationsfondsprojekterne HealthD360 og CoronaLytics inviterede til oplæg og workshop om fremtidens sundhedsforskning på årets WHINN konference i Odense.

”Det var spændende både at få en update, men også at arbejde aktivt med sundhedsløsninger selv, og at der var så mange gode input fra forskellige personer og funktioner.”

Sådan lød vurderingen fra projektkonsulent i velfærdsteknologi Ida Raun fra Aabenraa Kommune, der sammen med sin kollega Theresa Jepsen havde taget turen til WHINN i Odense den. 22. september for at deltage i temadagen ”Fremtidens sundhedsforskning og det personligt levede liv”.

Det var de to forskningsprojekter HealthD360 og CoronaLytics, der begge er støttet af Innovationsfonden, der inviterede til oplæg og workshops med et særligt fokus på de sundhedsløsninger, der anvender borgernes egne data fra fx smartphones og -watches, skridttællere og fitnesstrackere – også kaldet 24/7 data.

Deltagere i temadag om "Fremtiden sundhedsforskning og det personligt levede liv", WHINN2021. Ida Raun (tv), og Theresa Jepsen (th).

“Det med at undersøge, hvad der findes på markedet nu, og så give los og tænke de store tanker, det er vi måske ikke altid så opmærksomme på. Vi skal huske at give plads til de større tanker og være lidt mere kreative…”. Sådan lød en af reflektionerne over dagens workshop fra de to deltagere fra Aabenraa Kommune, der i det daglige bl.a. arbejder med digitale løsninger inden for social-psykiatrien. På billedet ses projektkonsulent Ida Raun (tv) og udviklingskonsulent Theresa Jepsen (th).

Oplæg og inspiration sparkede gang i workshops

Dagen blev skudt i gang af professor Carsten Lyng Obel, der gav sit bud på, hvor fremtidens sundhedsforskning bevæger sig hen, og hvordan de mange nye datakilder kan bringes i spil i en dansk kontekst. Sammen med en kort præsentation og gennemgang af teknikken bag de tre apps Moods, SårApp og COronaVIDen, skabte dette en inspirerende ramme for dagens workshops, som ledte deltagerne frem til deres bud på sundhedsløsninger, der kan gavne fremtidens borgere.

”Det var interessant at få bedre føling med, hvor mange projekter, der er i gang i Danmark, som involverer hverdagsdata i digitale sundhedsløsninger, og at der også er opmærksomhed på de længere perspektiver og en mere holistisk tilgang til de forskellige data, der indsamles”,

vurderede en af dagens deltagere Tony Dieu, der selv arbejder med udvikling af en digital sundhedsløsning i projektet SelfBack, der hjælper borgere med rygsmerter til bedre at kunne håndtere smerter og være aktive i behandlingen.

Efter oplæggene var det deltagerne selv, der skulle arbejde med at finde frem til deres eget bud på fremtidens digitale sundhedsløsning. Det skete i mindre grupper, og som afslutning leverede hver gruppe et kort pitch af deres ”mini-koncept”, som derefter blev vurderet af alle deltagere. De bedste forslag blev efter afstemning blandt alle deltagerne præmieret med en flaske god vin.

Store tanker i små koncepter – Digital nudging og Bio-Watch

Det ene af de to præmierede mini-koncepter havde fokus på det relationelle i sundhedsbehandling og forebyggelse i form af ”digital nudging”, fordi det sociale spiller en stor rolle for vores motivation, når det drejer sig om sundhed.

”Med en app, der anvender 24/7 data vil det være muligt langt bedre at pinpointe de situationer, hvor nudging rent faktisk virker. Dette kan styrkes gennem en “digital sundhedsbuddy”, så man fx bliver spurgt, om det ikke var en idé at gå en ekstra tur rundt om haven, når man nu er udenfor alligevel”,

lød det fra gruppen, der også pegede på muligheden for at koble økonomiske incitamentstrukturer på konceptet, så borgere eksempelvis kunne opnå rabat på sundhedssikring gennem deling af data.

Dagens andet præmierede koncept var et ”Bio-Watch” – en bio-analyse enhed, der monitorerer en række af kroppens markører via blodbanen, og gør disse data tilgængelige via sundhedsapp. Fordelen kunne blandt andet være, at undgå at skulle bruge tid til at komme til læge for at få taget blodprøver ifm diagnostisering.

”Med et Bio-watch vil man kunne se og følge udviklingen i relevante markørker, og således tydeligere og hurtigere kunne danne sig en formodning om, hvad borgeren fejler”,

hed det i præsentationen, som desuden fremhævede at denne teknologi også vil kunne bidrage til at kortlægge kroppens behov langt mere præcist, og således medvirke til at reducere medicinforbruget hos den enkelte borger.

Værdiskabelsen for borgeren skal synliggøres  

En gennemgående pointe for dagen var, at værdiskabelsen for borgeren ift deling af data skal være langt mere tydelig, når man arbejder med denne type af projekter. Dette var også en erfaring som de to konsulenter fra Aabenraa Kommune kunne genkende:

”Vi er meget mere villige til at dele vores data, når vi får værdi af det. Når vi direkte kan se hvilken gevinst det giver”,

udtalte Theresa Jepsen og afrundede:

“Vi skal være mere opmærksomme på denne værdiskabelse, så vi ikke bare siger “nu tager vi disse data”. I stedet skal fokus være på, at vi opnår denne gevinst eller dét her kan vi rent faktisk hjælpe dig med. Vi skal selvfølgelig stadig holde os inden for etikken, men vi kan godt begynde at italesætte det på en anden måde, så vi alle måske bliver lidt mere åbne over for tanken om at bruge vores data til noget mere. ”

Klik på billedet og se flere fotos fra dagen

Fakta:

WHINN 2021 temadag ”Fremtidens sundhedsforskning og det personligt levede liv” blev afholdt d. 22. september, og var arrangeret af Innovationsfondsprojekterne CoronaLytics og HealthD360.

Workshoppene tog afsæt i disse konkrete, igangværende cases:

SårApp. Forskningsprojektet HealthD360 har i den ene case udviklet en SårApp, der kan hjælpe personer med diabetiske fodsår til bedre forebyggelse og behandling. Appen udvikles i tæt samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle. V/ Trine Rolighed Thomsen (Teknologisk Institut)

MOODS. I HealthD360’s anden case er der fokus på børn og unges mentale trivsel. Forskningsprojektet har i samarbejde med unge udviklet appen Moods, der kan bidrage til bedre forståelse af trivsel i hverdagen, understøtte klassens hverdagstrivsel og hjælpe de børn, som er ved at udvikle mistrivsel. Det er målet, at appen vil kunne bidrage til en tidligere og mere kvalificeret håndtering samt en løbende opfølgning, som sikrer en positiv trivselsudvikling. V/ Line Nyrup Drejer (Forskningsenheden for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet)

COronaVIDen. CoronaLytics er et forskningsprojekt, der undersøger coronasmittens udvikling og påvirkning af danskernes hverdag og livskvalitet. Projektet udvikler og anvender appen COronaVIDen, til at indsamle data i samarbejde med aktivt deltagende borgere. V/ Frederik Mølgaard Thayssen (Danish LifeScience Cluster)

Teknisk gennemgang af apps v/ Michael Christensen (Alexandra Instituttet)