Klik på billedet og se flere billeder

HealthD360 arbejder videre virtuelt under Corona-krisen 

Selvom Corona-lukningen giver udfordringer for samarbejdet i HealthD360, fortsætter mange aktiviteter hjemmefra og virtuelt. Læs om hvordan vi arbejder med at visualisere data i samarbejde med borgerne, hvor langt vi er med datainfrastrukturen, digitalt samtykke og sår-app’en.

31.03.2019: Signe Herbers Poulsen 

”Hallo kan du høre mig? Ja, kan du høre mig? Ja ja, du går fint igennem.” Sådan starter mange møder for tiden, men selvom vi ikke kan mødes fysisk på grund af Corona-nedlukningen, fortsætter mange aktiviteter i HealthD360, som de plejer. Projektet har fra sin opstart prioriteret forskellige virtuelle platforme som Slack, Trello og SharePoint til at understøtte samarbejdet, og det kommer særligt til gavn i disse dage.  

Visning af data der giver værdi for borgerne

En gruppe forskere fra projektet er gået i gang med at eksperimentere med at visualisere forskellige typer data. I første omgang gælder det data om diabetes, diabetiske fodsår, brug af lægemidler, besøg af hjemmepleje og behandlinger samt data om fravær og trivsel fra Undervisningsministeriets Trivselsmålinger (se billeder i galleri). HealthD360 har bl.a. fået adgang til at bruge data fra kommunerne (Aarhus og Frederiksberg) og STIL (Styrelsen for IT og Læring). Disse data er interessante for henholdsvis casen om ”Sårpleje og ældres sundhed” og casen om ”Mental sundhed hos børn og unge.

For at undersøge hvilke data, der er relevante for brugerne, er vi i tæt dialog med både læger, sårsygeplejersker, fodterapeuterhjemmeplejensundhedsplejerskerskoleledere og datakonsulenter fra kommunerne. Dialogen – der lige nu foregår virtuelt – er central for at kunne forstå mulighederne i data, hvordan de skal visualiseres, samt hvordan de kan bruges til at understøtte fagpersonernes arbejde. Det er i forbindelse med disse analyser, at forskergruppen er i gang med at udgive projektets første videnskabelige artikel om brug af data til at analysere vigtige faktorer i forbindelse med udviklingen af diabetiske fodsår. 

Tæt på en første version af digitalt samtykke

Der arbejdets samtidigt videre på den bagvedliggende it-infrastruktur for projektet. Infrastrukturen skal understøtte, at vi foruden data fra journalsystemer og registre også kan modtage data fra borgernes smartphones og gøre dem tilgængelige for analyser. I denne forbindelse er det vigtigt, at borgeren kan give digitalt samtykke til dette. Vi er på nuværende tidspunkt tæt på at kunne afprøve den første version af en prototype for en digital samtykkeløsning. Vi forventer at gå i gang med at teste de kommende uger. Sideløbende med dette arbejde er projektet i gang med at koordinere indsatsen i forhold til andre samtykke-løsninger samt juridiske forhold i samarbejde med Kammeradvokaten.  

Der udvikles på sår-app både fra Danmark og Sri Lanka

Som vi tidligere har fortalt om på bloggen, tester vi den første prototype på sår-app’en målrettet patienter med diabetiske fodsår. De konkrete brugertests er sat på pause for tiden, men udviklingsarbejdet i forbindelse med at omsætte prototypen til en teknisk løsning fortsætter (se billeder i galleri). En af udviklerne er strandet i Sri Lanka, men arbejder videre på udviklingsdelen og deltager løbende i de virtuelle demo-møder med de andre udviklere i Danmark. Vi indsamler samtidigt stadig input fra klinikere til sår-appen gennem en online spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er oversat til engelsk og skal også bruges i forbindelse med konferencen EWMA (European Wound Management Association), der dog er udskudt til november 2020.  

Læs mere om undersøgelsen og find direkte link her: 

Blogindlæg: Efterlyser input fra sundhedsprofessionelle der arbejder med sårbehandling 

Fysisk brugerinddragelse og arrangementer er sat på pause

Der var planlagt en række workshops og brugerinddragende aktiviteter på skoler og overvægtsklinikker i forbindelse med casen om mental sundhed hos børn og unge. Disse er foreløbigt udskudt, og i stedet har gruppen bag valgt at ”genbesøge” tidligere indsamlet materiale. Formålet er dels at få en bedre forståelse af familier og fagpersoners udfordringer, og dels udvikle en interviewguide til telefoninterviews og en online spørgeskemaundersøgelse. 

Formidlingen af projektets aktiviteter og foreløbige resultater ved større fysiske arrangementer inden sommerferien er også aflyste eller udskudte. Det gælder for Forskningens Døgn, Internet Week og EWMA (European Wound Management Association). Vi afventer projektets eventuelle deltagelse ved Folkemødet i juni. Deltagelse i konferencer i efteråret forventes stadig gennemført. Her vil vi deltage i E-sundhedsobservatoriet, Verdens diabetesdag på Dokk1, EWMA og WHINN (Week of Health and Innovation).