Klik på billedet og se flere billeder.

HealthD360 lever videre i nye, spændende projekter og sammenhænge

HealthD360 inviterede torsdag d. 28. april til et brag af en afslutning på projektet; et afslutningsarrangement der bød på oplæg om projektets resultater fra bl.a. de tre apps; Moods, SårApp og COronaVIDen samt et blik ind i fremtidens HealthD360. Dagen blev afsluttet med god mad, vidensdeling og hyggeligt samvær.

11.03.2022 Anne Katrine Riis Jacobsen og Kathrine Wiell Rothausen

“Jeg kan næsten ikke vente”

Sådan lød det fra Trine Rolighed Thomsen fra Teknologisk Institut, da hun præsenterede fremtiden og hvorledes SårApp’en lever videre og videreudvikles i nye projekter. På trods af, at afslutningsarrangementet i HealthD360 skulle markere en ende på projektet samt en fejring af de mange gode og lærerige samarbejder, der har drevet projektet over årene, blev eftermiddagen også i høj grad brugt på at se frem mod nye tider.

Tilstede var op mod 30 repræsentanter fra forskningsprojektets partnere , der tæller bl.a. Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Teknologisk institut, Favrskov, Odder og Frederiksberg kommune, ViBiS og ikke mindst Innovationsfonden, der har støttet både HealthD360 og spin-off projektet CoronaLytics, der stod bag appen COronaVIDen.

Et komplekst projekt

Arrangementet startede med en præsentation af projektets hovedleverancer fra projektleder, Frederik Mølgaard Thayssen, der kaldte HealthD360 for et ambitiøst og eksplorativt projekt. På en kompleksitetsskala fra 0-4 vurderede Frederik HealthD360 til 3,5, hvor 4 markerer en høj grad af kompleksitet. Det har altså været et stort og udfordrende projekt. Særligt fordi HealthD360 bygger på 24/7 data som der ikke er mange andre, der arbejder med – måske netop pga. af den kompleksitet det indebærer. Derfor er det ekstra vigtigt, at resultaterne og den forskning, som HealthD360 har bidraget med, videreformidles til omverdenen også.

Udover en præsentation af projektets overordnede resultater, blev der også delt interessante resultater fra flere af de igangværende videnskabelige artikler på områderne børn og unges mentale sundhed samt sårbehandling og sundhed hos ældre, som forventes at blive udgivet i tidsskrift inden længe.

Hvad så nu?

Flere af hovedleverancerne lever allerede videre i andre, nye projekter eller er gang med en fortsat udvikling:

  • En prototype af Dashboard og vækstservice er i drift blandt læger og sundhedsplejersker
  • Elementer fra SårApp’en videreudvikles i en ny app, OrtoApp, der skal registrere aktivitet før, under og efter operation, og dermed skabe luft hos lægerne, så det kun er patienter, der reelt har behov for en konsultation, der møder op på sygehusene eller i privat praksis.
  • Der er lavet en IT-infrastruktur, der kan bruges til at indsamle og opbevare real time 24/7 data i overensstemmelse med GDPR. Disse data vil bl.a. kunne anvendes som led i behandlinger ved sundhedspersonale samt i forskningsøjemed.

Læring til fremtidige projekter

En erfaring fra at arbejde med 24/7 data er, at tillid og det at motivere er to af de helt essentielle grundsten for succes. Borgerne skal have tillid til, at deres data behandles fortroligt, og borgerne skal motiveres til at indsamle og dele deres data. Motivationsdelen blev i høj grad udfordret under projektet, da Covid-19 minimerede muligheden for at komme ud og møde borgerne. Så i de fremtidige projekter og i videreførelsen af HealthD360’s leverancer, er det vigtigt med et endnu tættere samarbejde med og ikke mindst inddragelse af borgeren. Dette er i fokus i udviklingen af Andelsbevægelsen, som er et forskningscenter, som flere fra projektgruppen arbejder videre med, og hvor erfaringer og produkter fra HealthD360 kan leve videre.

Carsten Obel, professor i almen medicin og mental børnesundhed, som var en af projektets initiativtagere og bærende kræfter, gik desværre pludselig bort i starten af dette år – inden afslutningen af HealthD360. Men det var i høj grad Carstens idéer, gåpåmod og visioner for folkesundheden, som fandt rum til udfoldelse i HealthD360. Oplæggene på afslutningsdagen forløb da også helt i Carsten Obels ånd, da de bar præg af stor optimisme, glæde, spændende dialoger, og ikke mindst vidensdeling om den brede erfaring og læring, som projektet HealthD360 har bidraget med. Og med god mad og en atmosfære, der bød alle velkommen.

Kontakt

Kaj Grønbæk, projektansvarlig

Professor og institutleder
Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet
kgronbak@cs.au.dk

Frederik Mølgaard Thayssen, projektleder

Senior Project Manager
Danish Life Science Cluster
fmt@danishlifesciencecluster.dk