Klik på billedet og se flere billeder

HealthD360 samler op og ser frem mod efteråret 2020 

Første halvdel af 2020 har særligt budt udvikling af prototyper, koncepter og digitalt samtykke, dataanalyse, samt integration af aktivitetsdata fra smartphones. Coronakrisen gav os nogle udfordringer men også muligheder. Med udgangspunkt i de løsninger og samarbejder vi har udviklet i HealthD360 modtog vi bevilling til to projekter relateret til COVID-19. Det kan du læse og se video om i denne opsamling, hvor vi også ser frem mod efterårets aktiviteter. 

10.07.2020: Signe Herbers Poulsen 

App om fodsår er snart klar til test i praksis – se de to videoer her!

Efter et tæt samarbejde mellem udviklere fra en række partnere i projektet er sår-app’en snart klar til test i praksis. App’en har til formål at give patienter med fodsår mulighed for at registrere deres sår og følge udviklingen over tid. Vi har haft brugerne med hele vejen i udviklingen og sår app’en vil kunne blive omdrejningspunkt for at støtte borgerens behandling og styrke borgerens dialog med forskellige sundhedsfaglige personer. En række borgere er klar til at teste app’en fra september 2020. 

Se en gennemgang af sår-appen på videoen nedenfor (video 1). Baggrunden for app’en er formidlet i den anden video om casen om sårbehandling og sundhed hos ældre (video 2).  

Vi er i løbende dialog med klinikere og andre relevante fagpersoner om, hvilke data der er relevante at analysere for at styrke behandlingen af diabetiske fodsår. Der er bl.a. nedsat en gruppe med fagfolk fra Aarhus og Frederiksberg Kommuner, der sammen med forskere og analytikere diskuterer mulighederne i koblingen af data fra Danmarks statistisk, kommunale data og data fra smartphones. 

I midten af juni fik vi godkendt en ansøgning hos Styrelsen for Patientsikkerhed om adgang til billeder af sår og journaloplysninger i Pleje.net for 36000 borgere. Disse data arbejder vi på at få samlet fra de respektive regioner. 

Integration af aktivitetsdata fra smartphones og digitalt samtykke

Den tekniske it-infrastruktur bag sårapp’en (case 1) og de kommende app’s for børn og unge (case 2) er nu i stand til at hente aktivitetsdata fra smartphones. Det betyder, at data som f.eks. skridt, løb, cykling, bilkørsel og hjerterytme fra Apple Health og Google Fit kan analyseres sammen med de øvrige data, som projektet har adgang til (se overblik over infrastrukturen i billedgalleriet).  

En digital samtykkeløsning er også blevet klar til brug. Den skal sikre, at borgere kan give digitalt samtykke til at dele deres data og løsningen gør det muligt, at vi kan rekruttere mange borgere til projektet. Samtykket afgives via login med Nem-Id, således at vi er sikre på, at det er den rigtige person, der afgiver samtykket. 

It-infrastrukturen fra HealthD360 anvendes nu også i forbindelse med et tillægs-projekt om coronavirus (CoronaLytics), som Innovationsfonden har valgt at støtte. Her udvikles en app ved navn COronaVIDen, der skal indsamle og analysere aktivitetsdata kombineret med informationer om forskellige sygdomsforløb for coronasmittede. App’en lanceseres i App store og Google Play i starten af august. Projektet har fokus på borgernes perspektiv og coronasmittens  udvikling og påvirkning af smittedes familiers hverdag og livskvalitet. Bag projektet står flere af partnerne i HealthD360. 

Værktøjer der skal forbedre børn og unges mentale sundhed

Inden for området mistrivsel og mental sundhed blandt børn og unge har der været fokus på flere koncepter og værktøjer. Koncepterne er udviklet på baggrund af det første års brugersamskabelse herunder interviews, workshop og feltarbejde: 

 • Fortælleværktøj med fokus på trivsel – og skolefravær

  Formålet med fortælleværktøjet er at udvikle en løsning, hvor børn løbende kan fortælle og kommunikere om deres hverdag og trivsel. En gruppe forskere og udviklere fra projektet var i juni på besøg i Hammel for at præsentere vores første bud på en prototype for 5.C på Søndervangskolen samt diskutere hvor deres største behov er. Børnene havde en række gode ideer, som vi vil arbejde videre med sammen med dem i efteråret

  Vi præsenterede en første prototype hvor børnene kan angive deres humør (se billedgalleri). Projektgruppen fik en masse feedback med hjem i tasken til det videre udviklingsarbejde. Nogle af budskaberne var f.eks. venne-funktion så man kan følge sine venner og dele sit humør i et fællesskab, brug emojis i stedet for ord, tale og ikke bare tal, gamificering med mulighed for at optjene point og deltage i konkurrencer samt muligheden for at skræddersy løsningen til den enkeltes behov. Børnene bragte deres erfaringer i spil fra de smartphone app’s de bruger mest og kom med konkrete forlag som et modul til konflikthåndtering og et modul til deling med nærmeste venner.    

 • Sund i en stor krop – idéudvikling og innovationspanel 

  Overvægt hos børn er et tema for samarbejdet med Ringkøbing-Skjern og Odder Kommuner. Her ønsker vi at udvikle en eller flere løsninger, som kan hjælpe de familier som er tilknyttet overvægtsklinikkerne i de to kommuner. Der er afholdt en workshop blandt fagfolk og gennemført ti interviews med familier i overvægtsklinikker, hvor en række udfordringer for familierne er blevet identificeret. Her pegede familierne samtidigt selv på tre gode råd til at understøtte andre familier med overvægt: Det skal være sjovt at være sund, det skal være let at være sund, og fællesskaber skal være synlige og lette at komme med i. 

  Hen over sommeren gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt 80 familier. Samtidigt etableres et innovationspanel, hvor borgere løbende inddrages i udviklingen af det videre forløb. Koncepter fra undersøgelserne skal diskuteres med panelet i løbet af efteråret. Til at understøtte processen anvendes idéudviklingsværktøjet ideate, som er endnu et tillægsprojekt, der har fået bevilling fra Innovationsfonden.  

 • Nytænkning af vækstkurver med ny data fra 1.4 mio. børn

  Endeligt har vi sat fokus på at nytænke de vækstkurver, som mange sundhedspersoner anvender til at følge børn og unges udvikling i vægt og højde. I dag er der typisk forskellige vækstkurver i spil f.eks. hos praktiserende læger og sundhedsplejen og det indebærer at familier bliver mødt med forskellige kurver og vejledning. De eksisterende kurver bygger samtidigt på ældre eller internationale data.

  Som noget nyt har HealthD360 fået adgang til vækstdata for 1.4 mio. børn fra den Nationale Børnedatabase, hvilket gør det muligt at lave kurver, der bygger på aktuelle data, og data der er indsamlet over tid om de samme børn. Ved at kombinere disse data med andre data i en digital løsning vil vi understøtte, at sundhedsfaglige personers dialog med borgeren tager udgangspunkt i en fælles visning af data fra flere kilder, herunder fra borgeren selv, samt at kurverne er mere up to date i forhold til befolkningens udvikling i vægt og højde. På nuværende tidspunkt er forsker- og udviklergruppen bag ved at planlægge, hvordan analyserne kan indgå i en dialog med forskellige brugergrupper hen over efteråret, så der udvikles en løsning, der giver mening for både familier og fagfolk i kommunerne. 

Links til tillægsprojekter

Læs mere om de to tillægsprojekter, der har fået bevilling fra Innovationsfonden: