Klik på billedet og se flere billeder

Kommunale medarbejderes syn på overvægt og mistrivsel

Brainstorm med kommunale medarbejdere om overvægt og mistrivsel, mere feltarbejde om sår og teknikerworkshop nr. 2 er højdepunkter for arbejdet i HealthD360 i april og maj måned.

17.06.2019: Signe Herbers Poulsen

Videns-tab og skærmtid

Post-it-sedler i stærke farver og gruppearbejde satte gang i dialog om overvægt og mistrivsel, da vi samlede medarbejdere fra Ringkøbing-Skjern og Odder Kommune til workshop den 9. maj. Formålet med dagen var at få kommunale medarbejderes perspektiv på udfordringer og indsatsområder i arbejdet med overvægtige børn og unge. Blandt temaerne var bl.a. skærmtid, søvn, aktivitet og fritidsinteresser, kost, økonomi, kulturelle forskelle samt familiens og skolens/samfundets ansvar. Mistrivsel i forbindelse med overvægt var et gennemgående tema – herunder at overvægt ofte hænger sammen med stigmatisering, mobning og lavt selvværd. Derfor opfatter flere fagfolk ikke vægtreduktion som det centrale mål i sig selv, men at det i høj grad handler om at opnå glade børn.

Flere medarbejdere fremhævede udfordringer i det tværfaglige samarbejde, og at der nogle gange opstår videns-tab i overgangene fra sundhedsplejen til praktiserende læge, fra børnehave til skole og i samarbejdet om børnene på tværs mellem forskellige faggrupper som sundhedspædagoger, lærere, sundhedsplejerske, praktiserende læge, familiekonsulenter, sundhedskonsulenter og tandlæger.

Næste skridt er inddragelse af medarbejdere fra Favrskov Kommune samt dialog med børn, unge og deres forældre.

Stor velvilje til datadeling om sår

I casen om sårheling og sundhed hos ældre er vi ved at være færdige med første fase af brugerinvolvering. Ind til videre har vi været i dialog med brugere gennem:

 • Workshop på Bispebjerg Hospital med sårlæger og sårsygeplejersker samt forskellige sundheds- og datafaglige folk fra Frederiksberg Kommune.
 • Observationer og interviews på Center for Den Diabetiske Fod i Aarhus af to omgange
 • Observationer og interviews på Sundhedsklinik i Frederiksberg Kommune samt med sårsygeplejerske på hjemmebesøg
 • Observationer og interviews på Videnscenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital (se video)
 • Flere møder med relevant personale hos Frederiksberg Kommune og Aarhus Kommune.

Uden at afsløre for meget om feltarbejdet kan vi godt konkludere, at mange borgere gerne vil deltage i projektet og dele sundhedsdata med sundhedsvæsenet og forskningen om deres sårbehandling. Next step er analyse af det første feltarbejde og en konceptworkshop, hvor vi sporer os ind på, hvad vi vil arbejde videre med i projektet.

Se kort video med Trine Rolighed Thomsen, leder af arbejdspakke 6, nederst i dette indlæg.

Samtykke og visning af data

I maj afholdte vi også den anden workshop for teknikere i projektet. De grupper, der blev etableret ved første workshop, fremlagde deres arbejde vedrørende:

 • Samtykkeservices
 • Dynamiske visninger af data fra forskellige datakilder
 • Muligheder ved machine learning
 • Visning af SDQ-spørgeskemaet til børn og unge i mobil-app baseret på FHIR standarden (Fast Healthcare Interoperability Ressource).

På dagen blev der også præsenteret en videreudvikling af arkitekturen for den HealthD360 infrastruktur, som teknikerne skitserede ved første workshop. I øjeblikket arbejdes der med udvikling af en række basale microservices, som ventes at indgå i infrastrukturen, og der eksperimenteres med driftssetup for disse. På workshoppen besluttede gruppen, at udviklingsarbejde på infrastruktur og applikationer, som er mere målrettet de to cases, først kan gå i gang, når der foreligger konkrete beskrivelser af brugernes behov. Disse konkretiseres i forbindelse med to konceptworkshops om mistrivsel og overvægt hos børn og unge, samt sårbehandling og sundheds hos ældre (arbejdspakke 5 og 6), der afholdes i slutningen af juni og september.

Der arbejdes sideløbende på samtykkeservices, der skal give brugeren mulighed for at give samtykke til deling af deres sundhedsdata. Virksomhedspartnerne og Komiteen for Sundhedsoplysning er i gang med at udvikle samtykkeservices til deres egne løsninger, og det er oplagt, at koordinere indsatserne med henblik på at opbygge en fælles løsning, der kan anvendes i HealthD360.

Næste teknikerworkshop har fokus på machine learning, dataanalyse og visualiseringsmuligheder.

Kommende møder:

 • 20.06.2019: Konceptworkshop om sårbehandling (arbejdspakke 6)
 • 25.06.2019: Styregruppemøde
 • 25.06.2019: Fyraftensøl – kom og mød din HealthD360partner på slap line