Stigende mistrivsel blandt børn og unge

Mental og metabolisk sundhed er blandt de største folkesundhedsmæssige udfordringer, vi står overfor i den vestlige verden. Mental mistrivsel er især blandt børn og unge et tiltagende problem og stadig flere oplever tegn på stress, angst og depression. Metabolisk mistrivsel som overvægt og spiseforstyrrelser udvikler sig først i livet og er ofte knyttet til mental mistrivsel.

Mistrivsel på disse områder i barndommen og ungdommen kan have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet, da det ofte udvikler sig til livslange udfordringer. Derfor er det vigtigt, at sætte ind med forebyggende initiativer og behandling så tidligt som muligt. At udvikle løsninger som giver disse børn og deres familier den bedste viden og støtte er centralt, men det har vist sig vanskeligt at udvikle individualiserede og sammenhængende løsninger.

Forebyggelse og individuel behandling med nye sundhedsdata

I HealthD360 arbejder vi med at designe prototyper til at hjælpe børn og unge, der viser tegn på mistrivsel. Tegn på mistrivsel kan være skolefravær, psykiske eller fysiske symptomer samt søvn og spiseforstyrrelser. Baseret på en datainfrastruktur – der integrerer sundhedsdata fra forskellige datakilder udvikler vi prototyper og modeller for behandlingsforløb, der sikrer en 360 graders tilgang til mistrivsel. Det gælder i forhold til tidlig håndtering, monitorering og justering. Målet er at udvikle mere individualiserede og sammenhængende behandling af mentale og metaboliske sundhedsproblemer hos børn og unge.  

Følgende kommuner indgår i samarbejdet om børn og unge:

  • Favrskov Kommune
  • Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Odder Kommune

Kontakt

Frederik Mølgaard Thayssen, projektleder
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
E-mail: fmt@mtic.dk
Tlf: +45 20 55 32 78

© Copyright - HealthD360