Moods app på Danmarks største konference om offentlig digitalisering

Frank Kejlberg og Karen Johanne Kortbek præsenterede appen Moods på årets OffDig konference i Musikhuset i Aarhus.

Moods appen, der udvikles i HealthD360 projektet, blev tirsdag præsenteret på Danmarks største konference om offentlig digitalisering – OffDig 2021. For præsentationen stod Karen Johanne Kortbek fra Alexandra Instituttet og viceskoleleder Frank Kejlberg fra Søndervangsskolen i Hammel. Sidstnævnte har sammen med elever fra skolen været særligt aktiv i test og udvikling af appen.

Mere end 70 personer var tirsdag den 7. september mødt frem i Musikhusets Lille Sal i Aarhus for at høre nærmere om appen Moods, der er under udvikling i forskningsprojektet HealthD360. Oplægget på konferencen blev leveret af Karen Johanne Kortbek, der er Senior User Experience Specialist for app udviklingen. Som “bruger-inddragelsesekspert” har hun blandt andet forestået en række fysiske og online workshops med elever og lærere fra skoler i Hammel og Odder, og med som oplægsholder var også viceskoleleder Frank Kejlberg fra en af de skoler, der har deltaget aktivt i udviklingen og designet af appen.

“Trivselsmålinger med smartphones er fremtiden”

Sådan lød overskriften på oplægget, hvor de to oplægsholdere gennemgik appens funktioner og rettede fokus mod de perspektiver, som ligger i at anvende data fra børnenes hverdag til at understøtte trivselsarbejdet i skolen.

Appen kan hjælpe med til at opnå et mere kontinuerligt og validt billede af elevernes trivsel og bidrage til, at skolen kan opdage elever med stor mistrivsel og skoleværing tidligere,

fortalte de to oplægsholdere, der samtidig pointerede vigtigheden af at skabe større ejerskab blandt eleverne når der arbejdes med trivsel i skolen. Og her er brugen af smartphones ifølge eleverne selv et rigtig godt redskab for klassens snakke om trivsel:

“Det er sjovere, når det er digitalt, og man kan skrive ting man ikke tør sige”,

lyder nogle af de indsamlede erfaringer fra de elever, der har hjulpet til med både design og udvikling af appens funktioner.
Udviklingssamarbejdet med viceskoleleder Frank Kejlberg og skolens lærere og elever har givet uundværlig indsigt i, hvad der skal til for, at elever og lærere kan bruge appen som et aktivt dialogredskab. Det er målet, at appen kan indgå naturligt i det løbende trivselsarbejde og særligt i de enkelte klasser være værdifuldt for elever og lærere, fx gennem “klasse-trivselsessioner”, hvor man kan se klassens humør, søvnkvalitet mv og få en åben og løbende dialog om det.

Fremtidsperspektiver og udfordringer

På den lange bane er det ambitionen at anonymiserede data fra appen, evt sammenholdt med andre datakilder, også vil kunne bidrage til at se større sundhedsrelevante sammenhænge. Et eksempel, som blev nævnt på konferencen, kunne være at se på om der er særlige trivselsudfordringer for for tidligt fødte børn. Men generelt set er det især muligheden for tidlige forudsigelser om hvornår den enkelte elev vil få det svært, der rummer store perspektiver fordi alvorlig mistrivsel i skoleårene kan have alvorlige skadevirkninger langt hen i livet, oplyste Frank Kejlberg og Karen Johanne Kortbek.

Som afslutning på dagens oplæg fortalte Karen Johanne Kortbek om nogle af de konkrete udfordringer som app-udviklingen har budt på i en verden, hvor tech-giganter som Google og Apple i høj grad dikterer rammerne for app-udvikling og dataindsamling via smartphones.

Om appen

Appen Moods udvikles som en del af forskningsprojektet HealthD360, der er støttet af Innovationsfonden. Appen designes primært til elever i 4.-7. klasse, og er udviklet i samarbejde med elever, lærere og sundhedsplejersker på baggrund af workshops, spørgeskemaer og møder. Du kan læse mere om udviklingsarbejdet med eleverne i Hammel i denne blogpost.

Se (eller gense) Karen Johanne og Franks slides fra konferencen:
14.15_Trivselsmålinger med smartphones er fremtiden_Kortbek og Kejlberg

Du kan se mere om OffDig 2021 på konferencens hjemmeside