Ny forskningsartikel om sårdataanalyse er blevet publiceret i internationalt tidsskrift

Ny videnskabelig artikel fra HealthD360 bruger nationale registerdata til at forstå risikofaktorerne relateret til at udvikle diabetiske fodsår og eventuel amputation blandt diabetespatienter. 

25.02.2021: Anne-Sofie Thiel

Diabetes Mellitus, en sygdom, der forventes at stige til 700 millioner tilfælde inden 2045, er en alvorlig udfordring for både patienter og sundhedspersonale. Fodsårdannelse og amputation er blandt de mest komplekse og dyre komplikationer ved diabetes, og der er således brug for at undersøge forskellige risikofaktorer indenfor diabetiske fodsår.

HealthD360s nye forskningsartikel “Toward Machine-Learning-Based Decision Support in Diabetes Care: A Risk Stratification Study on Diabetic Foot Ulcer and Amputation”, som er blevet publiceret i det internationale tidsskriftFrontiers, undersøger netop risikofaktorerne indenfor diabetiske fodsår. Artiklen anvender og analyserer registerdata fra 246.705 diabetespatienter til at vurdere nogle af de vigtigste risikofaktorer indenfor udviklingen af forsår og amputation.

Artiklen har fokus på at studere den socioøkonomiske information og tidligere medicinske historie hos patienterne. Faktorer såsom lav familieindkomst, kardiovaskulære lidelser, neuropati og kroniske nyrekomplikationer er blandt de vigtige risikofaktorer indenfor diabetiske fodsår. Psykiske lidelser og depression udgør – omend ikke så udtalt – også stadig højere risici for udvikling af diabetiske fodsår sammenlignet med gruppen af ​​mennesker uden disse komplikationer. Brug af kunstig intelligens og flere typer af data diskuteres desuden i artiklen. 

Læs forskningsartiklen her.

Kontakt:

Lektor Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut, 72201828, trt@teknologisk.dk