Nyt corona-projekt bygger videre på erfaringer fra HealthD360

Viden og løsninger om IT-infrastruktur, analysemodeller og datasikkerhed udviklet i HealthD360 bringes nu i spil i nyt forskningsprojekt, der sammenkobler data fra husstande, der har haft coronaen helt tæt på. Det skal give både familier og praktiserende læger bedre redskaber til håndtering af en eventuel ny bølge eller fremtidig pandemi.

16.06.2020: Signe Herbers Poulsen

Der har været travlt de seneste måneder i de forskningsmiljøer, der har kunnet bidrage til en begrænsning af corona-pandemiens skadevirkninger. I HealthD360 har dette udmøntet sig i et spin-off projekt, der med støtte fra Innovationsfonden skal skabe en ny platform, der kobler borgerdelte data fra fx smartphones og wearables med kvalitative undersøgelser om mental sundhed, levemønstre og trivsel.


Sundhedsdata fra smartphones skal lære os at håndtere næste corona-bølge

Corona-krisen har ramt det danske samfund hårdt. Både sundhedsvæsen og erhvervsliv kæmper med at begrænse skaderne og for mange danskere har det også haft både personlige og økonomiske omkostninger i forhold til arbejde, økonomi, familie, venner og den mentale sundhed. Hvis vi skal undgå, at næste bølge får ligeså store konsekvenser, er det vigtigt, at vi udvikler løsninger, som kan klæde os bedre på.

Forskningsprojektet CoronaLytics, der er finansieret af Innovationsfonden, vil via en app indsamle og analysere sundhedsdata, der kan bidrage til at forstå ændringer i adfærd og smittespredning i og uden for husstande før, under og efter nedlukningen af samfundet. Baseret på en unik analyse af disse sundhedsdata fra smartphones og såkaldte wearables, kombineret med supplerende spørgsmål i app’en, vil projektet udvikle ny viden om borgernes ændrede levemønstre, smittens udvikling samt hvordan det har påvirket familiernes hverdag og livskvalitet. Analyserne kan f.eks. hjælpe med 1) at forstå nedlukningens betydning for borgernes aktivitetsmønstre, herunder mulige konsekvenser for generel sundhed, 2) at forstå smittespredning i og uden for husstanden, og 3) at undersøge sammenhæng mellem ændringer i aktivitetsdata og lette symptomer i inkubationsperioden for smitten. Analyserne kan bidrage til, at den praktiserende læge kan give bedre råd til sine patienter og mindske konsekvenserne af en næste corona-bølge eller fremtidige pandemier.

”Vi ved overaskende lidt om de forskellige COVID-19-forløb og et fokus på husstanden kan give os vigtig viden om forløbene fra de lette til de svære tilfælde. Hvordan blev de smittet, smittede de hinanden i hjemmet, hvor hurtigt, hvor alvorligt, og hvilken indflydelse har det haft på hverdagen samt generel fysisk og mental sundhed? Derfor er et tæt partnerskab med borgere, som bor sammen, og deres praktiserende læger centralt for projektet. Det gælder også i forhold til at omsætte denne viden til løsninger, der kan guide familier i fremtiden ved nye pandemier.”
– Carsten Obel, Projektansvarlig, professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet  

 

Rigtig mange borgere benytter i dag fitnessarmbånd, smartwatches og smartphones til at måle deres daglige motion og sundhed. Historiske personlige sundhedsdata, fra en periode før corona blev kendt og til et års tid ind i fremtiden, kan med nye data analysemetoder give os en unik indsigt i folks oplevelser af smitteudbredelsen og sundhedsmæssige reaktion på pandemien.”
– Kaj Grønbæk, professor, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet  

 

Tæt partnerskab med borgere og praktiserende læger

App’en skal udbredes til minimum 5000 borgere, som i forvejen registrerer aktiviteter via smartphones eller wearables (smartwatch, fitnessarmbånd mv.). Gennem et samarbejde med praktiserende læger inviteres borgere, der har haft mistanke om smitte eller er testede positive for smitte, til at dele data og afprøve app’en. Forskerne vil med samtykke fra borgerne supplere de borgerdelte aktivitetsdata med informationer om demografi, samboende i husstanden, tidsstemplet registrering af symptomer på coronavirus og evt. gennemførte test for virus og antistoffer.

Det er forventningen, at viden fra projektet og app’en i fremtiden vil kunne støtte dialogen mellem familier og deres praktiserende læger. Samtidigt kan projektet bidrage til, at fremtidige strategier til at bekæmpe spredning af virus kan reducere behovet for at lukke samfundet.

”Ved at der bliver indsamlet data om patientens faktiske adfærd, og disse bliver analyseret intelligent, kan den praktiserende læge få en omfattende viden om adfærdsmæssige faktorer som hverken patient eller den praktiserende læge måske på forhånd havde tænkt på. Der er utrolig spændende perspektiver sundhedsmæssigt i denne form for digital dialog mellem patienten og lægen, måske specielt for nogle af de mest ressourcesvage patienter.”
– Jannik Lückou Falhof, Praktiserende læge, Lægefællesskabet i Grenaa

Projektet udføres i et partnerskab mellem Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi), Alexandra instituttet, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, Teknologisk Institut og MedTech Innovation Consortium.

CoronaLytics bygger videre på viden og løsninger udviklet i projektet HealthD360, som også er delvist finansieret af Innovationsfonden.

Kontaktpersoner:

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Carsten Obel, 29428405, co@au.dk,
Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Kaj Grønbæk, 21495634, kgronbak@cs.au.dk
Alexandra Instituttet, Allan Hansen, 40194538, frank.allan.hansen@alexandra.dk
Forskningsenheden for Almen Praksis, Per Kallestrup, 20926528, per.kallestrup@ph.au.dk
Teknologisk Institut, Trine Rolighed Thomsen, 72201828, trt@teknologisk.dk
MedTech Innovation Consortium, Frederik Mølgaard Thayssen, 20553278, fmt@mtic.dk

Innovationsfondens investering: 3.995.112 kr.
Samlet projektbudget: 5.686.896 kr.
Varighed af projektet: 15 måneder
Projektets officielle titel: CoronaLytics – A 360 degree mobile/wearable data household approach to guide shared precision health and decision-making during the COVID-19 epidemic

Carsten Obel, professor ved Institut for Folkesundhed, er sammen med Kaj Grønbæk, professor og institutleder ved Institut for Datalogi fra Aarhus Universitet, initiativtagere til CoronaLytics projektet. Foto: Mellissa Bach Kirkeby Yildirim, Aarhus Universitet.