Projektansvarlig for HealthD360 er Carsten Obel, der er professor og speciallæge i almen medicin ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Projektets ledelse varetages af en ledelsesgruppe og en styregruppe, der rådgives af en rådgivningsgruppe:

 • Ledelsesgruppen står for den daglige ledelse af projektet med deltagelse af ledere fra de otte arbejdspakker, som projektet er inddelt i.
 • Styregruppen er ansvarlig for strategiske beslutninger og mødes to gange årligt.
 • Rådgivningsgruppen består af eksterne eksperter, der kan rådgive projektets ledelse undervejs i projektets forløb.

Projektet forløber over en 3-årig periode (1. december 2018-1. december 2021), og arbejdet er organiseret i otte arbejdspakker:

 • Arbejdspakke 1: Brugerinvolvering
  Leder: Morten Kyng, Alexandra Instituttet
 • Arbejdspakke 2: Jura, organisering og forretningsmodeller
  Leder: Jakob Uffelmann, Sundhed.dk
 • Arbejdspakke 4: Dataanalyse
  Leder: Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
 • Arbejdspakke 5: Mental og metabolisk sundhed hos børn og unge
  Leder: Carsten Obel, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Arbejdspakke 7: Kommunikation
  Leder: Signe Herbers Poulsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

© Copyright - HealthD360