Klik på billedet og se flere billeder.

Overblik over første halvdel af 2021 og ønsket om en god sommer 

Sommerferien nærmer sig, men inden du lukker helt ned for computeren, så læs med her, hvor vi samler op på aktiviteter i HealthD360 fra første halvdel af 2021. Vi er nu næsten færdige med en prototype for MOODS trivselsappen og sætter gang i afprøvning af appen i forskellige skoleklasser. Vi er også begyndt at udvikle et ”Dashboard”, som giver overblik og samler informationer om børns trivsel til familier og sundhedspleje, og en ”vækstservice”, som samler og viser højde/vægt målinger m.m. fra læger, sundhedsplejersker og borgerne selv. SårApp’en har været klar til at indsamle 24/7-data noget tid nu og rekruttering af testpersoner er endeligt i gang igen efter en pause under corona-nedlukningen. 

29.06.21: Anne-Sofie Thiel

HealthD360 går i gang med det sidste år af projektet og er kommet langt trods en række udfordringer i de forskellige udviklingsspor under den anden corona-nedlukning. Læs her nedenfor om de væsentlige aktiviteter, som den første halvdel af 2021 har budt på.

Digitale dialogværktøjer som skal forbedre børn og unges mentale sundhed 

Indenfor området for mistrivsel og mental sundhed blandt børn og unge er der det sidste halve år blandt andet blevet udviklet en protype til en trivselsapp – MOODS. Herudover arbejder projektet på at udvikle to andre koncepter indenfor området i form af et “Dashboard” og en “Vækstservice”.

MOODS-trivselsappen skal testes på tre skoler i efteråret

Det sidste halve år har for MOODS trivselsappen budt på prototype udvikling og afprøvning. Formålet med trivselsappen er at understøtte arbejdet med trivsel i klassetrinene 4.-7. klasse. Appen designes primært til eleverne og er udviklet i samarbejde med børn, lærere og sundhedsplejersker på baggrund af workshops, spørgeskemaer og møder. Særligt en skoleklasse på Søndervangsskolen i Hammel har åbnet op for besøg af forskere og udviklere fra projektet og har deltaget ivrigt i dialog og afprøvning af de indledende ideer og design. Senere i forløbet er en skoleklasse fra Odder kommune kommet med ombord og har hjulpet med at teste appen. Generelt har børnene været positive stemte overfor appen, men er samtidig også kommet med forslag til ændringer. For eksempel fortalte børnene, at de gerne vil have andre ”humør-typer” i appens humørregistrering. MOODS-appen indeholder en række funktioner, som for eksempel: en humør-registrering, registrering af søvn, en opslagstavle-funktion, hvor man kan dele det, som man ønsker samt en dagbog, som kun eleverne kan tilgå. Læreren kan vise klassens humør på en samlet oversigt, hvilket kan bruges til at understøtte en dialog med klassen om trivsel. Børnenes humør og søvn kan sendes til ”Dashboardet” (se nedenfor) og indgå i dialogen med sundhedsplejen. Til efteråret skal MOODS trivselsappen afprøves i tre måneder på tre forskellige skoler i henholdsvis en 5., 6. og 7. Klasse. 

Et Dashboard, som samler data fra BørnUngeLiv og andre trivselsdata.

Dashboardet (som vi i øvrigt skal have fundet et godt navn til) skal anvendes i samarbejdet mellem sundhedspleje og familier. Det er hensigten, at sundhedsplejersken og forældrene/eleven skal kunne se udvalgte informationer om barnets trivsel og bruge det som grundlag for deres dialog. Der findes på nuværende tidspunkt ikke en løsning, som kan give et overblik samt kan understøtte dialogen mellem familie og sundhedspleje. Inputs til Dashboardet kommer fra workshops, spørgeskemaer og interviews med både familier og sundhedsplejersker. Data’en fra Dashboardet vil blandt andet komme fra trivselsmålinger fra BørnUngeLiv, kost, søvn, humør fra MOODS og andet, som kunne være relevant i dialogen mellem familier og sundhedspleje. Præcis hvilken data afklares i forbindelse med udviklingsarbejdet, som både sundhedsplejen og familier kommer til at deltage i.

Vækstservice er en samling og præsentation af vækstdata fra mange forskellige kilder.

Vækstservisen skal kunne give et samlet overblik, som kan integreres i både kommunale systemer, lægepraksissystemer og hos andre sundhedsaktørerVækstdata skal forstås som målinger af højde og vægt, og de kan typisk være lavet af praktiserende læger, sundhedsplejen samt børnelæger med henblik på at undersøge om et barn udvikler sig normalt. På nuværende tidspunkt findes der ikke et samlet overblik over et barns vækstdata, og formålet med projektet er således at give borgeren bedre kontrol over egne vækstdata samt at give sundhedspersoner et ensartet værktøj, der kan anvendes uafhængig af system. Der vil også være mulighed for, at familierne kan registrere egne målinger og dermed bidrage til at give et mere nuanceret billede, end målinger foretaget hver 2. eller 3. år kan. Det er planen, at vækstservicen sættes i drift i projektets levetid og tilbydes til danske sundhedsaktører via nationalt it infrastruktur.

Testpersoner til SårAppen søges 

SårAppen til borgere med diabetiske fodsår er fortsat et centralt udviklingsområde i HealthD360, og der er stort fokus på at rekruttere testpersoner, indsamle og analysere  24/7-data. Corona-situationen har udfordret rekrutteringen af borgere til brug af SårAppen. Det skyldes for eksempel, at informationsfoldere har været forbudt i venteværelser i blandt andet sårklinikker og på ambulatorier, samt medarbejdere fra projektet har fysisk ikke måtte komme på hospitaler og behandlingssteder. Hvis du har lyst til at blive testbruger, kan du læse mere her. SårAppen er desuden blevet omtalt på en række konferencer det sidste halve år, blandt andet ved et EWMA-webinar. Du kan læse mere om det her.

Fokus på dataindsamling og formidling af resultater i efteråret

Første del af 2021 har altså på mange punkter været både spændende, lærerige samt udfordrerede, og HealthD360 vil på den anden side af sommeren fortsætte arbejdet i de forskellige udviklingsspor. Projektet forlænges med seks måneder på grund af de forsinkelser, som corona-krisen har medført. Det betyder, at efteråret vil blive brugt på at indsamle samt analysere data og efterfølgende formidle resultaterne i blandt andet videnskabelige artikler. Yderligere vil der i efteråret være fokus på formidling af projektets foreløbige resultater, blandt andet ved en række konferencer som OffDig 2021, WHINN samt EWMA.  

Tilbage er der kun at ønske en god sommer og på gensyn!

Kontaktoplysninger:

Carsten Obel, Projektansvarlig, Læge og professor, Institut for Folkesundhed 

Frederik Mølgaard Thayssen, Projektleder, Senior Project Manager.