App til diabetiske fodsår

Oversigt over projektets udvikling i det første år

HealthD360 har rundet det første år. Vi giver her en kort oversigt over nogle årets vigtigste resultater og aktiviteter for projektet, der har fokus på to cases: Mental sundhed hos børn og unge (Arbejdspakke 5) og Sårbehandling og sundhed hos ældre (Arbejdspakke 6).

Adgang til data fra Danmarks Statistik

HealthD360 har nu fået adgang til at gennemføre analyser på registerdata til begge de to cases via Danmarks Statistik. Sammenlignet med andre dataanalyser på området er der tale om en unik stor population, som projektet har fået adgang til. Der arbejdes videre med analyser af disse data for begge cases, herunder også hypotesegenererende sammenligninger med kommunale registerdata, og resultaterne vil blive diskuteret med kommuner og fagfolk. I den kommende periode vil der desuden være fokus på at inddrage 24/7 data fra borgernes smartphones og wearables i dataanalyserne.

Omfattende feltarbejde og konceptudvikling

Det første år af projektet har også budt på et omfattende feltarbejde for begge cases. Udover at være på studiebesøg hos både kommuner og på hospitaler, har vi interviewet 18 familier, 30 borgere og 10 fagpersoner og gennemført 9 workshops for at indsamle viden og diskutere udfordringer og løsningsforslag.  Dette arbejde har gjort, at der nu er udviklet koncepter til prototyper for begge cases. Konceptudvikling og feltarbejde med bl.a. skoleelever (arbejdspakke 5) fortsætter i den kommende periode, hvor næste milepæl er udvikling af prototypekoncept for denne arbejdspakke.

Første prototype er på plads

På baggrund af input fra feltarbejdet har vi udviklet den første prototype for arbejdspakke 6. Prototypen er en app, der skal hjælpe borgere med fodsår med at få overblik over sårets udvikling, og om borgeren har en hensigtsmæssig adfærd. Brugertest af funktioner og indhold er gået i gang, og der arbejdes videre med eksperimenter og tests i dialog med borgere og sundhedsfaglige.

Opbygning af IT-infrastruktur

Den første version af den bagvedliggende it-infrastruktur er ligeledes på plads. Denne it-infrastruktur skal dels modtage data fra borgernes smartphones og wearables, og kombinere dem med data fra det offentlige sundhedssystem. Samtidig skal den kunne aflevere data til analyse og returnere resultatet af analysen til borgeren og/eller den sundhedsfaglige. Komponenterne i infrastrukturen udvikles som genbrugelige open source byggeklodser baseret på fælles nationale og internationale standarder. Dette gør at de byggeklodser, der udvikles i HealthD360 projektet, også vil kunne give værdi til andre it-infrastrukturer som fx dele af Region Midtjyllands DIAS-platform. Et særligt fokus for den kommende periode er udvikling og test af den byggeklods, der vedrører håndtering af samtykker.

Udvikling af samarbejde

HealthD360 består af 19 partnere og der er stort fokus på at fremme det gode samarbejde på tværs af organisationer og virksomheder. Alle partnere har det første år bidraget til arbejdet; nogle som mere centrale i udviklingsopgaver og andre som bidragydere med viden og indsigt i praksis. Det første år har brudt på etablering af nye udviklerteams på tværs af virksomheder og forskningsinstitutioner, ligesom der er etableret samarbejde med andre projekter og initiativer, som fx SundID,  The Nordic 2030 Movement og Nybrud.

Læs mere i HealthD360’s informationsbrev >>

Se video om case: Børn og unges mentale sundhed >>

Se video om case: Sårbehandling og sundhed hos ældre – HealthD360 til Diabetesdagen >>