Vi kommunikerer løbende om aktiviteter og nyheder om HealthD360 og sundhedsdata. Følg både med i omtaler i pressen samt egne blogindlæg:

© Copyright - HealthD360