Klik på billedet og se flere billeder.

SårApp præsenteret ved internationale konferencer

Den nye SårApp blev præsenteret ved to internationale konferencer i november. Der var positiv feedback fra konferencedeltagere, og særligt borger-perspektivet blev fremhævet.

03.12.2020: Anne-Sofie Thiel  

SårAppen – der er udviklet som en del af HealthD360 – er netop blevet præsenteret ved RTO Innovation Summit og EWMA-konferencen – European Wound Management Association. Ansvarlig for præsentationerne var Trine Rolighed Thomsen, som er sektionsleder i Bio-og Miljøteknologi på Teknologisk Institut og lektor på Aalborg Universitet.  

RTO Innovation Summit blev afholdt den 18. og 19. november 2020. Det er en innovationskonference, som fokuserer på at få bragt forskning i anvendelse med udgangspunkt i fremtidens teknologi. Normalt plejer konferencen at finde sted i Bruxelles, hvor deltagerne har forskellige, fysiske stande, men på grund af Corona havde deltagerne i år virtuelle stande. Her var det blandt andet muligt at ”besøge” en virtuel stand om SårAppen. HealthD360’s relevans blev understreget, da flere eksperter ved konferencen pegede på, at data wearables, dataanalyse, datahåndtering og borgerskabte data er væsentlige indsatsområder indenfor sundhedsområdet de næste fem år.   

Ved konferencen for EWMA European Wound Management Association mødtes knap 10.000 forskellige forskere, udviklere, virksomhedsrepræsenter og andre deltagere fra hele verden for at diskutere forskellige sår-problematikker og sårpleje. Selvom det i år var et anderledes arrangement end normalt, fordi det foregik virtuelt, var der stadig gang i mange diskussioner, og der blev stillet et hav af forskellige spørgsmål i forbindelse med de virtuelle sessioner og oplæg. konferencen præsenterede Trine Rolighed Thomsen blandt andet SårAppen, HealthD360 projektet og baggrunden bag – her særligt med fokus på, hvordan projektet arbejder i tæt dialog med borgerne. Feedbacken fra konferencens deltagere var positiv, og mange var især positivt stemt overfor, hvordan appen og HealthD360 inddrager borgerne i projektet. Nogle deltagere var interesserede i at høre, om SårAppen kommer på andre sprog end dansk, hvilket ikke kan udelukkes. EWMA-konferencen foregik også den 18. og 19. november 2020. 

Den nye SårApp er indsendt til App Store nu og forventes at kunne downloades i løbet af december måned.