SårAppen er blevet omtalt i bladet SÅR

I bladets SÅRs nyeste nummer er SårAppen og HealthD360s arbejde blevet omtalt. Artiklen handler om, hvordan SårAppen bruger borgernes data til at styrke specialisternes evne til at forudsige og rådgive om sår, samt give borgeren  et overblik over udviklingen af deres diabetiske fodsår.

I artiklen bliver baggrunden for SårAppen også præsenteret. Klaus Kirketerp-Møller fra Bispebjerg Hospital, som er en del af projektet, forklarer blandt andet, at SårAppen prøver at imødekomme, at der er for mange huller i dataregistrene. Det betyder, at fagpersoner og behandlere ved en masse om risikofaktorer, som udløser sårene, men de ved ikke meget om, hvad det betyder for den enkelte og vedkommendes risiko for at udvikle diabetiske fodsår. Målet med SårAppen er, at brugernes indhentede data – som for eksempel skridt, kalorieforbrug, aktivitet og søvn – netop kan hjælpe med at forudsige udviklingen af borgerens sår, samt understøtte kommunikationen med sundhedsfaglige personer.

Hvis du har et abonnement til bladet SÅR, kan du læse artiklen her.

Bladet SÅR udgives af Dansk selskab for sårheling og behandler fagmedicinsk stof omhandlede sårvidenskab og sårbehandling.

Kontakt:

Lektor Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut, 72201828, trt@teknologisk.dk