Klik på billedet og så flere billeder.

Udvikling af personaer i 6.C skal hjælpe med at udvikle trivsels-app

Der blev udviklet forskellige personaer og produceret film, da udviklerne bag en ny trivsels-app var på besøg i 6.C på Søndervangskolen i Hammel. Formålet med besøget var at få flere idéer til en videre udvikling af trivselsapp’en. 

04.12.2020: Anne-Sofie Thiel  

Et af HealthD360’s projekter fokuserer på at udvikle en trivsels-app, hvor børn og unge løbende kan fortælle og kommunikere om deres hverdag og trivsel. Projektet er stadig ved at undersøge, hvordan appen helt konkret skal udformes, og udviklingen foregår i tæt dialog med børn.  

Den 26. november var udviklergruppen derfor på besøg i 6.C på Søndervangskolen i Hammel for at få inputs til den videre udvikling af trivselsapp’en samt undersøge, hvad børnene ville bruge appen til. Arbejdet med børnene i 6.C tog udgangspunkt i at lave forskellige personaer for appen ud fra seks arbejdsord: At føle sig forkert/ikke god nok, skilsmisse, mobning, ensomhed, larm i klassen og søvn. En persona skal her forstås som en opdigtet person, som skildrer en type bruger af trivsels-app’en. Dette persona-værktøj er vigtigt i projektets proces, fordi det kan gøre udviklerne klogere på appens målgruppe, deres karakteristika, interesser mv. 

Børnene blev fordelt i 6 grupper med 3 personer i hver. Grupperne fik hver et af de seks arbejdsord og skulle herfra komme med eksempler på personaer, og hvordan de vil bruge trivsels-app’en. Formålet med lige netop denne øvelse var at undersøge elevernes tanker og idéer om appen 

Nogle af børnene var hurtigere til at komme med eksempler på de forskellige seks personaer end andre, men alle fik dog fuldført opgaven. For eksempel lavede en gruppe en persona ud fra arbejdsordet, føle sig forkert. Personaen her var Emilie på 12 år, som ikke troede så meget på sig selv, og som var bange for ikke at føle sig god nok. En anden gruppe lavede en persona ud fra arbejdsordet, “skilsmisse. Personaen her var Bob Ross på 13 år, som var blevet meget stille, efter hans forældre var blevet skilt. 

Personaerne blev brugt i elevernes egne film

Efterfølgende skulle børnene tage udgangspunkt i deres personer, da de skulle lave en film, som viste en brugssituation for humør-app’en. Engagementet var højt, selvom der til tider gik meget sjov i at lave film i programmet ”Puppet Pals”. Alle grupper kom dog til sidst med deres bud på en film med deres persona og en refleksion over, hvordan appen kan bruges. Blandt andet kom en gruppe af eleverne med et bud om, at appen kunne hjælpe med at løse konflikter, der er opstået i skolen. En anden gruppe kom med buddet om, at appen kunne hjælpe med at gøre børns humør bedre, hvis de var triste.   

Det var på mange punkter en vellykket dag, og da der sidst på skoledagen, kom en kort opsummering af dagen, var der blandt børnene i 6.C enighed om, at det havde været en både sjov og spændende dag:  

Det var været en god dag. Vi har fået lov til at være kreative.” 

”Det er spændende at være med at udvikle appen. Det er meget sjovt, at vi er med til at lave den” 

Udviklergruppen kunne derfor tage hjem fra Hammel med nye idéer til udvikling af trivsels-appenUdviklergruppen skal forbi 6.C på Søndervangskolen i Hammel igen i starten af det nye år for at arbejde videre med appens funktioner.  

Kontaktoplysninger

Karen Johanne Kortbek, Senior User Experience Specialist, Ph.d., Alexandra Instituttet, T: 51 88 30 99